Logowanie do systemu

 

Bezpieczeństwo

Szanowny Kliencie, przed zalogowaniem sprawdź:
  1. Czy adres strony internetowej rozpoczyna się od https;
  2. Czy w prawym dolnym rogu okna przeglądarki (pasek statusu) lub obok paska adresowego znajduje się symbol zamkniętej kłódki; świadczy on o nawiązaniu szyfrowanego połączenia z bankiem;
  3. Czy po kliknięciu w kłódkę pojawia się informacja, że certyfikat został wystawiony dla Banku Spółdzielczego w Reszlu i jest on ważny, sprawdź warunki poprawności certyfikatu.
Pamiętaj, chroń swoje hasła:
  1. Nie udostępniaj nikomu haseł jednorazowych;
  2. Nie odpowiadaj na e-maile zachęcające do ujawnienia danych i haseł;
  3. Podawaj hasła wyłącznie aby autoryzować transakcję;
  4. Nie podawaj haseł na stronie bez certyfikatu;
  5. Zanim podasz hasło - sprawdź certyfikat strony.

Proszę pamiętać, że Bank nigdy nie pyta o podanie hasła klienta drogą elektroniczną bądź przez telefon.

Więcej informacji znajdziesz w Instrukcji obsługi aplikacji.